Skip to main content

Externe vertrouwenspersoon

Goed werkgeverschap omvat ook het creëren van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Werkgevers zijn door de overheid verplicht om beleid te ontwikkelen dat psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Ongewenste omgangsvormen in de organisatie kunnen leiden tot aanzienlijk leed en uitval bij medewerkers, evenals schade aan de organisatie. Denk hierbij aan pesten, intimidatie, discriminatie en agressie of geweld. Hoe zeer u ook hoopt dat dit niet voorkomt binnen uw organisatie, team of bij uzelf, is de kans statistisch gezien groot dat u ermee te maken krijgt.
Als LVV-register vertrouwenspersoon ondersteun ik medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Daarnaast bied ik advies en hulp aan de organisatie bij het opstellen en uitvoeren van beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag en bij interventies die bijdragen aan een sociaal veilige werkomgeving. Werkgevers kunnen rekenen op mijn advies, zowel gevraagd als ongevraagd, over sociale veiligheid en integriteit.

Ik streef naar een veilige en ondersteunende werkomgeving voor iedereen.

De rol van een vertrouwenspersoon bij het waarborgen van werkplezier

Ik begrijp dat een veilige werkplek essentieel is voor het welzijn, de productiviteit en tevredenheid van medewerkers. Wanneer werknemers zich veilig voelen, ervaren ze minder stress en gezondheidsproblemen, wat leidt tot hogere efficiëntie, minder ziekteverzuim en een lagere personeelsomloop.

Creëren van een positieve werkcultuur

Een veilige werkomgeving stimuleert een positieve bedrijfscultuur, gebaseerd op respect, vertrouwen en samenwerking. Dit verbetert de reputatie van uw bedrijf, wat belangrijk is voor het aantrekken en behouden van talent.
Ik als vertrouwenspersoon bied ondersteuning aan mensen die te maken hebben met ongewenste situaties zoals pesten, intimidatie of discriminatie, en integriteitskwesties zoals diefstal, fraude, machtsmisbruik of corruptie. Naast luisteren, geef ik advies over vervolgstappen en bied ik begeleiding om een gevoel van veiligheid en vertrouwen te herstellen.

Advies en voorlichting aan het management

Ik identificeer bredere problemen binnen de organisatie en adviseer het management over preventieve maatregelen. Daarnaast verzorg ik voorlichting over gewenst gedrag en integriteit, en stel ik een jaarrapportage op die inzicht geeft in de psychosociale veiligheid binnen uw organisatie.

Verantwoordelijkheid voor medewerkerswelzijn

Volgens de Arbowet zijn organisaties verplicht om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. Dit omvat het aanpakken van werkstress, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen, toont uw organisatie dat ze de zorgen van medewerkers serieus neemt.

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon biedt diverse voordelen:

  • Onafhankelijkheid en objectiviteit: Als externe vertrouwenspersoon heb ik geen interne belangenconflicten en kan ik objectiever handelen.
  • Vertrouwen en vertrouwelijkheid: Medewerkers zullen mij eerder vertrouwen vanwege mijn onafhankelijkheid en de hoge mate van vertrouwelijkheid die ik bied, inclusief de mogelijkheid om buiten werktijd en op een andere locatie af te spreken.
  • Deskundigheid en expertise: Als externe vertrouwenspersoon beschik ik over gespecialiseerde kennis en uitgebreide ervaring, waardoor ik up-to-date advies kan geven.
  • Voorkomen van reputatieschade: Ik help reputatieschade te voorkomen door discreet om te gaan met gevoelige kwesties.